احتراما این شرکت تحت عنوان شرکت تکوین طب پیما  در سال 1379 تشکیل گردیده و در زمینه ی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی  شروع به فعالیت نموده است، همچنین به عنوان نماینده ی شرکت های Convergent آلمان ، Aptaca ایتالیا و  HMD چین نسبت به تولید و واردات شرکت های فوق فعالیت داشته و با مراکز دانشگاه ها ، بیمارستان ها و آزمایشگاه های تحقیقاتی و تشخیص طبی همکاری های لازمه را مبذول نموده است.